2022-12-13

Julgåva till WWFs klimatarbete

Vi väljer även i år att ge årets julgåva till WWF för deras arbete med vår generations absolut största fråga och utmaning: begränsa jordens uppvärmning så att även kommande generationer har en jord att leva på och med ekosystem i balans!

 

Nästan alla världens ledare och experter är nu överens om att människans leverne från industrialiseringen som skedde på 1700-talet och som fortsatt fram till idag i den "moderna" delen av världen är helt förkastlig sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Jordens uppvärmning har bara börjat men accelererar snabbt. 

Vad gör vi inom koncernen för att arbeta med denna fråga? 
Vi har alla del i utvecklingen och ingen ansvarskännande person kan längre blunda för vad som håller på att ske. Inom koncernen har vi bl.a. gjort följande;

  • All el som köps in är producerad genom förnybara källor sk ”Grön EL”.
  • Vi använder sk. HVO-100 bränsle.

Ovan gör att vi i Nybrogrus producerar helt fossilfritt!

  • Vi styr även transporter till de minst miljöpåverkande alternativen. Exempelvis de leveranser som vi haft till Stockholm, har vi istället för lastbil valt fartygstransporter, vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än 2/3.
  • Vårt senaste inköp blev en hybridmaskin.

Vi nöjer oss självklart inte med detta men väntar ivrigt på att tekniken ska gå framåt så att vi exempelvis kan börja fasa ut förbränningsmotorer i tunga transporter och maskiner.
Som ett led i detta ger vi därför WWF en julgåva då de arbetar med olika forskningsprojekt och påverkar styrande politiker och beslutsfattare till en hållbar omställning, för vår jords framtid!

AB Nybrogrus

Till Er alla från oss alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

      

  

  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår