Betong Produkter

För våra leveranser tillämpas alltid villkor i ABM 07 Fabriksbetong. Klicka här för att läsa mer.

Fabriken

GEBA Betong är en certifierad klass 1 fabrik som tillhandahåller fabriksbetong som uppfyller SS-EN 206-1 och byggproduktdirektiv/krav som gäller på Svenska marknaden.
Ett oberoende tredje organ kontrollerar organisation, produktion och produktionskontroll, kvalitetssystem mm. Tester på betongen skickas regelbundet iväg till ackrediterade labb. Vi interntestar även själva kontinuerligt i vårt egna labb enligt det produktionskontrollprogram som följer SS-EN 206-1.
Vi har även frysklassade produkter.
Vi är medlemmar i organisationen Svensk Betong.

Betongens historia

Betongens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan så tidigt som 500 år f.Kr. använde etrusker i Italien materialet. Under ett par århundrade f.Kr. till ett par århundraden e.Kr. hade betongen sin storhetstid och användes till alla typer av byggen, så som amfiteatrar, broar, hamnar och bostadshus. Många av de gamla byggnadsverken finns kvar att beskåda än idag. Efter romarrikets fall upphörde gradvis användandet av betong som byggnadsmaterial under många år. Det var först på 1700-talet som man åter började använda materialet. Man började då experimentera med olika blandningar av betong som gav materialet olika egenskaper.

Källa: Svenskbetong.se

Produkter

Vi tillhandahåller många olika typer av färsk färdig betong som t.ex vibrationsfri betong SKB, anläggningsbetong, bro- och dammbetong, markbetong m.fl. Vi transporterar ut betongen med erfarna chaufförer genom egna bilar eller kontrakterade åkerier. Vi har möjlighet att hyra ut bil och chaufför per timme om så önskas, bara kontakta oss så ser vi vad ert behov är.

Yttre påverkan så som exempelvis salter, kemikalier, vibrationer och vatten gör att betongen måste anpassas för att vara optimal beroende på den typ av miljö där betongen skall bilda en färdig konstruktion.
GEBA Betong har många anpassade recept för olika typer av ändamål men har du/ni som kund speciella behov/önskemål så sätter vi samman ett unikt recept just för dig. Allt för att Din grund, platta, vägg, uppfart etc ska bli perfekt.
Tveka inte att kontakta Johan på GEBA Betong i Vimmerby för mer information om våra produkter.

Tjänster

Vi har egen pumpbil vilket gör att vi även kan erbjuda er som kund den tjänsten. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Nedan finner Ni en tabell med konstruktionstyp samt exponeringsklasser.
Betong beskrivning

Samma text som ovan fast för den som eventuellt vill kopiera någon rad och klistra in i eget dokument.

Konstruktionstyp/Konstruktionsdel Betongytans exponering, läge m.m. Exponeringsklass
         
1. Oarmerad betong
Grundkonstruktioner på frostfritt djup   XO
Grundkonstruktioner ovan frostfritt djup   XF3
         
2. Husbyggnader (bostäder, kontor etc.)
Invändig konstruktionsdel Normala bostads- kontorsutrymmen o.d. XO
Badrum, tvättstugor o.d. XC1
Yttervägg o.d. Vertikala ytor XC4+XF1
Horisontella ytor (ex. fönsternisch) XC4+XF3
Balkong o.d. Översida XC4+XF3
Undersida XC3+XF1
Yttertrappa, loftgång o.d. Översida (tösaltad) XD3+XF4
Undersida XC3+XF1
Sockel o.d. Ej utsatt för tösalt XC4+XF3
Utsatt för stänk av tösalt XD3+XF4
         
3. Industribyggnader
Invändig konstruktion Torr uppvärmd inomhusmiljö XC1
Uppvärmd inomhusmiljö med måttlig eller  XC3
hög luftfuktighet, eller väta.
Icke uppvärmd inomhusmiljö XC3+XF1
Yttervägg o.d. Vertikala ytor XC4+XF1
Yttertrappa lastkaj o.d. Översida (tösaltad) XD3+XF3
Sockel o.d. Ej utsatt för tösalt XC4+XF3
Utsatt för stänk av tösalt XD3+XF4
         
4. Badanläggningar
Väggar och tak i simhallar Invändigt XC3
Bassänger Inomhus XD2
Utomhus XD2+XF4
         
5. Parkeringshus
Konstruktionsdel i slutet, uppvärmt utrymme >1 m över golv XC3
<1 m över golv XD3
Konstruktionsdel i öppet utrymme >1 m över golv Vertikala ytor XC3+XF1
Horisontella ytor XC3+XF3
<1 m över golv XD3+XF4
         
6. Silor
Vertikal yta Insida (ev. XA-klass m.h.t innehåll) XC3+XF1
Utsida XC4+XF1
Horisontell yta Insida (ev. XA-klass m.h.t innehåll) XC3+XF1
Utsida XC4+XF3
         
7. Skorstenar
Insida och övre del: ev XA-klass m.h.t rökgaser enligt särskild utredning. I övrigt om för silor.  
         
8. Grundläggning
Källaryttervägg, golv på mark, plint. Ibland ovan g.v.y Och ovan frostfritt djup XC4+XF3
grundplatta, pelarholk o.d. Alltid under g.v.y Och på frostfritt djup XC1
Pålar I mark XC2
Torpargrund Insida XC3+XF1
Utsida (ej utsatt för tösalt) XC4+XF3
         
9. Icke tösaltade konstbyggnader
Horisontella och vertikala ytor, upp till   XC4+XF3
1m över mark, utsatta för nederbörd.
Övriga vertikala ytor   XC4+XF1
Ytor skyddade mot nederbörd   XC3+XF1
         
10. Fordonstrafikerad markbetong, vägbeläggningar av betong o.d.
Oarmerad   XF4
Armerad   XD3+XF4
         
11. Bergrum tunnel
Bergrum, annan tunnel än vägtunnel. Utsatt för frost XC3+XF1
Ej utsatt för frost XC3
         
12. Konstruktioner i eller vid havsvatten
Konstruktionsdel under vatten Lägre än 1 meter under lägsta lågvattenyta XS2
Konstruktionsdel i skvalp- eller stänkzon Från 1m under lägsta lågvattenyta till 5m över högsta XS3+XF4
Högvattenyta.
Konstruktionsdel ovan skvalp- och stänkzon Ej utsatt för tösalt XS1+XF2
Konstruktionsdel mindre än 50m från kust. Utsatt för tösalt (till exempel kajdäck) XD3+XF4
         
13. Konstruktioner i eller vid sötvatten
Konstrutionsdel ständigt i vatten Lägre än 1 m under lägsta lågvattenyta XC1
Konstruktionsdel i skvalp och stänkzon Från 1m under lägsta lågvattenyta till högsta höjd med XC4+XF3
stänk (till ecempel vid utskov), dock minst 2m över
högsta högvattenyta.
Konstruktionsdel ovan skvalp och stänkzon Ej utsatt för Ej regnskyddad Vertikal XC4+XF1
tösalt Horisontell XC4+XF3
  Regnskyddad ver. O. hor. XC3+XF1
Utsatt för tösalt, exempelvis kajdäck XD3+XF4
         
14. Vattenkraftsanläggningar
Konstruktionsdelar utsatta för ensidigt  Inomhus XC3
vattentryck Utomhus XC4+XF3
Skibord XC4+XF3
Konstruktionsdelar utsatta för tösalt XD3+XF4
Övriga Inomhus XC3
Utomhus Horisontella ytor XC4+XF3
Vertikala ytor XC4+XF1

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår